För våra hyresgäster

Vad roligt att du valt att bo i en av våra fastigheter. Vår förhoppning är att du ska trivas både med oss och din bostad. Unobos fastigheter förvaltas av Riksbyggen. Kontakta Riksbyggens kundservice för felanmälan och information som rör din bostad.

Boendeappen

Som hyresgäst i en av våra fastigheter har du tillgång till vår boendeapp. Vi ber dig som hyresgäst i Unobos hyreslägenheter att ladda ner appen direkt för att kunna ta del av viktig information och ta del av flertalet tjänster. På så vis hoppas vi kunna underlätta din vardag och ge dig en så bra boendeupplevelse som möjligt!

Ladda ner appen här eller sök på ”Boendeappen Avy” i din appbutik

Appen är fylld av flera olika funktioner och används främst för att vi ska kunna kommunicera med varandra, men även för att du ska kunna ta kontakt med andra i huset. I appen kan du till exempel hitta viktig information om ditt hem, skapa kontakt med och lära känna dina grannar, samt skicka in och hantera felanmälningar.

I appen hittar du:

  • Viktig information från din hyresvärd Unobo
  • Funktioner för att kunna göra felanmälningar
  • Tjänster och service kopplat till ditt hem
  • Digitala boendepärm med samlad information om din fastighet
  • Forum där du kan ta kontakt med dina grannar

Dessutom kommer du snart att kunna ta emot dina hyresavier digitalt och betala enkelt i appen.

Om du vill göra en felanmälan utanför appen eller har brådskande frågor kan du naturligtvis fortfarande kontakta Unobos fastighetsförvaltare Riksbyggen på telefonnummer 0771-860 860.