Interior elements

Hållbarhetsarbete

Unobo arbetar för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom att aktivt bidra till de globala hållbarhetsmålen och en långsiktig hållbar samhällsutveckling så att många människor kan leva ett tryggt och bra liv. 

Detta innebär bland annat att Unobo ska: 

  • Arbeta för ökad trygghet och ett inkluderande samhälle så att många har möjlighet att trivas och efterfråga bostäder. Det ska också erbjudas förutsättningar för våra hyresgäster att agera och leva hållbart. 
  • Miljöcertifiera vår nyproduktion och genomföra ny och ombyggnationer med fokus på energi och resurseffektivisering och aktivt arbeta med energieffektivisering i våra fastigheter. 
  • Systematiskt följa upp, utveckla och förbättra vårt arbete och sträva efter hållbara finansieringsformer. 
  • Ställa och följa upp krav på våra leverantörer. 
  • Arbeta för och sträva efter fossilfria leveranser både internt och hos våra leverantörer