Så skapar Unobo värde

Unobos aktiva fastighetsförvaltning bidrar till nöjda och trygga hyresgäster. Värden skapas också för ägare, medarbetare och leverantörer samt för samhället i stort i form av fler bostäder. Förvaltningen, som sköts av Riksbyggen på uppdrag av Unobo, är långsiktig och det ekonomiska resultatet återinvesteras i verksamheten. Tillväxten sker i prioriterade orter främst genom förvärv av nyproducerade hyresfastigheter från Riksbyggen samt genom förtätning och utveckling av befintligt bestånd. Unobo prioriterar långsiktigt hållbara lösningar i hela sin verksamhet.