Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Under 2021 tillkom 671 lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Fastigheter i Jönköping (10)

Växjö 19

Jönköping, Växjö 19

Hermansvägen 98

 • Garage:
 • Byggår: 1968
Växjö 18

Jönköping, Växjö 18

Hermansvägen 86-96

 • Antal lägenheter: 42
 • Area: 2 746 kvm
 • Byggår: 1957
Växjö 16

Jönköping, Växjö 16

Hermansvägen 24-84

 • Antal lägenheter: 165
 • Area: 12 714 kvm
 • Byggår: 1953
Värdshuset 1-3

Jönköping, Värdshuset 1-3

Murgrönsgatan 1-69

 • Antal lägenheter: 216
 • Area: 13 761 kvm
 • Byggår: 1964
Vinrankan 1

Jönköping, Vinrankan 1

Kjellbergsgatan 2-12

 • Antal lägenheter: 99
 • Area: 6 141 kvm
 • Byggår: 1949
Vandringsmannen 1 och 2

Jönköping, Vandringsmannen 1 och 2

Ekhagsringen 14-38

 • Antal lägenheter: 250
 • Area: 14 244 kvm
 • Byggår: 1961
Rågen 1

Jönköping, Rågen 1

Dalviksringen 2-8

 • Antal lägenheter: 90
 • Area: 5 587 kvm
 • Byggår: 1965
Runstaven 1 och 2

Jönköping, Runstaven 1 och 2

Dalviksringen 5-63

 • Antal lägenheter: 159
 • Area: 11 691 kvm
 • Byggår: 1967