Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder.

I mars 2023 utökades Unobos bestånd med 1598 lägenheter. Det sammantagna beståndet bestod vid början av 2023 av närmre 7 300 hyreslägenheter med totalt 495 770 kvadratmeter bostads- och lokalarea på 15 växande orter i Sverige – Skellefteå, Umeå, Östersund, Haninge, Nyköping, Västerås, Linköping, Jönköping, Kalmar, Trollhättan, Stenungsund, Höganäs, Helsingborg, Lund och Trelleborg. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi idag valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Fastigheter i Linköping (10)

Lavinen 5

Linköping, Lavinen 5

Söderleden 39A-E, Ridderstadsgatan 20,22,24,26

 • Antal lägenheter: 182
 • Area: 9 784 kvm
 • Byggår: 2022
Luftpumpen 1

Linköping, Luftpumpen 1

Konstruktörsgatan 22-70

 • Antal lägenheter: 273
 • Area: 16 942 kvm
 • Byggår: 1967
Lägerhyddan 2

Linköping, Lägerhyddan 2

Konstruktörsgatan 72-102

 • Antal lägenheter: 156
 • Area: 10 860 kvm
 • Byggår: 1967
Räknestickan 1

Linköping, Räknestickan 1

Ekholmsvägen 94-106

 • Antal lägenheter: 66
 • Area: 7 933 kvm
 • Byggår: 1983
Riskornet 1

Linköping, Riskornet 1

Ekholmens Centrum 1A-5, Ekholmsvägen 2A-8C

 • Antal lägenheter: 116
 • Area: 7 074 kvm
 • Byggår: 1970
Risgrynet 2

Linköping, Risgrynet 2

Ekholmsvägen 10A-18C

 • Antal lägenheter: 84
 • Area: 5 704 kvm
 • Byggår: 1970
Risgrynet 1

Linköping, Risgrynet 1

Ekholmsvägen 20A-30C

 • Antal lägenheter: 93
 • Area: 6 388 kvm
 • Byggår: 1970
Riket 3,4,8,9 och 15

Linköping, Riket 3,4,8,9 och 15

Järdalavägen 28-58

 • Antal lägenheter: 360
 • Area: 27 688 kvm
 • Byggår: 1968