Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Under 2021 tillkom 671 lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Fastigheter i Umeå (9)

Ödlan 2

Umeå, Ödlan 2

Korpralsvägen 36-46D

 • Antal lägenheter: 193
 • Area: 11 283 kvm
 • Byggår: 1966
Åkerbäret 5

Umeå, Åkerbäret 5

Östra Kyrkogatan 117

 • Antal lägenheter: 13
 • Area: 647 kvm
 • Byggår: 1965
Åkerbäret 15

Umeå, Åkerbäret 15

Norrvägen 28

 • Antal lägenheter: 13
 • Area: 631 kvm
 • Byggår: 1967
Åkerbäret 1

Umeå, Åkerbäret 1

Sandgärdesgatan 22A-B

 • Antal lägenheter: 14
 • Area: 940 kvm
 • Byggår: 1963
Trumman 7

Umeå, Trumman 7

Korsgatan 3A-B

 • Antal lägenheter: 23
 • Area: 1 169 kvm
 • Byggår: 1970
Ripan 6

Umeå, Ripan 6

Nytorgsgatan 4/Skolgatan 92

 • Antal lägenheter: 20
 • Area: 1 284 kvm
 • Byggår: 1963
Gärdet 5

Umeå, Gärdet 5

Norra Ersmarksgatan 49

 • Antal lägenheter: 12
 • Area: 616 kvm
 • Byggår: 1968
Gärdet 14

Umeå, Gärdet 14

Hagmarksvägen/Norra Ersmarksgatan/Sandaparken

 • Antal lägenheter: 95
 • Area: 4 965 kvm
 • Byggår: 1954