Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Under 2021 tillkom 671 lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Alla fastigheter (69)

Storkåge 21:19

Skellefteå, Storkåge 21:19

Brännsvedjevägen 64-184 och Byalagsgatan 35-119

 • Antal lägenheter: 99
 • Area: 7272 kvm
 • Byggår: 1980
Orkestern 6

Skellefteå, Orkestern 6

Orkestervägen 2-22, 68-88 och Dirigentvägen 2-18

 • Antal lägenheter: 204
 • Area: 13 024 kvm
 • Byggår: 1970
Nordsvensken 1

Östersund, Nordsvensken 1

Havrevägen 36-158

 • Antal lägenheter: 66
 • Area: 6 779 kvm
 • Byggår: 1991
Motvikten 1

Skellefteå, Motvikten 1

Uppfinnarvägen 2-48

 • Antal lägenheter: 238
 • Area: 16 435 kvm
 • Byggår: 1992
Pantbanken 7

Östersund, Pantbanken 7

Storgatan 41

 • Antal lägenheter: 8
 • Area: 1 282 kvm
 • Byggår: 1930
Ödlan 2

Umeå, Ödlan 2

Korpralsvägen 36-46D

 • Antal lägenheter: 193
 • Area: 11 283 kvm
 • Byggår: 1966
Åkerbäret 5

Umeå, Åkerbäret 5

Östra Kyrkogatan 117

 • Antal lägenheter: 13
 • Area: 647 kvm
 • Byggår: 1965
Åkerbäret 15

Umeå, Åkerbäret 15

Norrvägen 28

 • Antal lägenheter: 13
 • Area: 631 kvm
 • Byggår: 1967