Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Under 2021 tillkom 671 lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Alla fastigheter (69)

Åkerbäret 1

Umeå, Åkerbäret 1

Sandgärdesgatan 22A-B

 • Antal lägenheter: 14
 • Area: 940 kvm
 • Byggår: 1963
Trumman 7

Umeå, Trumman 7

Korsgatan 3A-B

 • Antal lägenheter: 23
 • Area: 1 169 kvm
 • Byggår: 1970
Ripan 6

Umeå, Ripan 6

Nytorgsgatan 4/Skolgatan 92

 • Antal lägenheter: 20
 • Area: 1 284 kvm
 • Byggår: 1963
Gärdet 5

Umeå, Gärdet 5

Norra Ersmarksgatan 49

 • Antal lägenheter: 12
 • Area: 616 kvm
 • Byggår: 1968
Gärdet 14

Umeå, Gärdet 14

Hagmarksvägen/Norra Ersmarksgatan/Sandaparken

 • Antal lägenheter: 95
 • Area: 4 965 kvm
 • Byggår: 1954
Bytesgärdet 5

Umeå, Bytesgärdet 5

Gärdesvägen 4

 • Antal lägenheter: 95
 • Area: 942 kvm
 • Byggår: 1963
Räknestickan 1

Linköping, Räknestickan 1

Ekholmsvägen 94-106

 • Antal lägenheter: 66
 • Area: 7 933 kvm
 • Byggår: 1983
Riskornet 1

Linköping, Riskornet 1

Ekholmens Centrum 1A-5, Ekholmsvägen 2A-8C

 • Antal lägenheter: 116
 • Area: 7 074 kvm
 • Byggår: 1970