Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Under 2021 tillkom 671 lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Alla fastigheter (69)

Verkstaden 4

Östersund, Verkstaden 4

Kyrkgatan 80A-B/Brunnsgränd 11A

 • Antal lägenheter: 29
 • Area: 1 935 kvm
 • Byggår: 1929
Ängsbetet 4

Östersund, Ängsbetet 4

Skördevägen 1—44

 • Antal lägenheter: 32
 • Area: 3 600 kvm
 • Byggår: 1992
Varmblodet 1

Östersund, Varmblodet 1

Havrevägen 9—43

 • Antal lägenheter: 72
 • Area: 6 036 kvm
 • Byggår: 1991
Strömmingen 7

Östersund, Strömmingen 7

Rådhusgatan 105—107

 • Antal lägenheter: 12
 • Area: 1 007 kvm
 • Byggår: 1952
Strömmingen 6

Östersund, Strömmingen 6

Rådhusgatan 105—107

 • Antal lägenheter: 12
 • Area: 948 kvm
 • Byggår: 1948
Slåtterängen 7

Östersund, Slåtterängen 7

Nekvägen 2-92/Skylvägen 5-59

 • Antal lägenheter: 73
 • Area: 5 727 kvm
 • Byggår: 1992
Rönnen 12

Östersund, Rönnen 12

Allégatan 35

 • Antal lägenheter: 12
 • Area: 1 087 kvm
 • Byggår: 1993
Rönnen 2

Östersund, Rönnen 2

Övre Katrinelundsvägen 12

 • Antal lägenheter: 10
 • Area: 476 kvm
 • Byggår: 1945