Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Under 2021 tillkom 671 lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Alla fastigheter (69)

ABC-Boken 8

Östersund, ABC-Boken 8

Thoméegränd 24/Södra Gröngatan 30

 • Antal lägenheter: 25
 • Area: 2 095 kvm
 • Byggår: 1962
Borgmästaren 3

Östersund, Borgmästaren 3

Köpmangatan 52

 • Antal lägenheter: 15
 • Area: 1 304 kvm
 • Byggår: 1987
Filialbanken 1

Östersund, Filialbanken 1

Strandgatan 18 A-C/Hamngatan 2

 • Antal lägenheter: 16
 • Area: 1 432 kvm
 • Byggår: 1912
Kattugglan 5

Nyköping, Kattugglan 5

Paradisgränd 1,3,5,7 och Thorsmans gränd 2,4,6

 • Antal lägenheter: 138
 • Area: 6 200 kvm
 • Byggår: 2020
Spårvagnen 1

Helsingborg, Spårvagnen 1

Pollettgatan 8 och 10

 • Antal lägenheter: 188
 • Area: 11 943 kvm
 • Byggår: 2021