Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder.

I mars 2023 utökades Unobos bestånd med 1598 lägenheter. Det sammantagna beståndet bestod vid början av 2023 av närmre 7 300 hyreslägenheter med totalt 495 770 kvadratmeter bostads- och lokalarea på 15 växande orter i Sverige – Skellefteå, Umeå, Östersund, Haninge, Nyköping, Västerås, Linköping, Jönköping, Kalmar, Trollhättan, Stenungsund, Höganäs, Helsingborg, Lund och Trelleborg. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi idag valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Alla fastigheter (94)

Höganäs 38:47

Höganäs, Höganäs 38:47

Maskingatan 4, Kolgatan 12 och Vattugatan 3

 • Antal lägenheter: 67
 • Area: 5 290 kvm
 • Byggår: 1993
Guldgubben 1

Helsingborg, Guldgubben 1

Kronovallsgatan

 • Antal lägenheter: 95
 • Area: 4 846 kvm
 • Byggår: 2020
Elof 1

Helsingborg, Elof 1

Annerovägen 28A- 50B

 • Antal lägenheter: 136
 • Area: 10 126 kvm
 • Byggår: 1973
Elias 1

Helsingborg, Elias 1

Annerovägen 2A-26C

 • Antal lägenheter: 169
 • Area: 11 586 kvm
 • Byggår: 1973
Edvin 2

Helsingborg, Edvin 2

Annerovägen 1A-21C

 • Antal lägenheter: 142
 • Area: 10 408 kvm
 • Byggår: 1973
Edvard 1

Helsingborg, Edvard 1

Annerovägen 1-50

 • Antal lägenheter: 135
 • Area: 9 558 kvm
 • Byggår: 1973
Ribby 1:480

Haninge, Ribby 1:480

Ribby allé 67-107

 • Antal lägenheter: 116
 • Area: 5 995 kvm
 • Byggår: 2017
Innerstaden 4:34

Trelleborg, Innerstaden 4:34

Östergatan/Nygatan

 • Antal lägenheter: 103
 • Area: 9 243 kvm
 • Byggår: 1994