Välkommen till Unobo

Unobo ska äga, förvalta och utveckla hållbara och trygga hyresrätter i tillväxtorter i Sverige,
så att många 
människor kan leva ett tryggt och bra liv. 

Nyproduktion

Unobo arbetar för att skapa attraktiva, trygga och långsiktigt hållbara lägenheter och bostadsmiljöer och har flera spännande bostadsprojekt under byggnation. Unobo har ett långsiktigt tillväxtmål att produktionsstarta 500 hyreslägenheter om året.

Interior elements

Hållbarhetsarbete

Unobo arbetar för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom att aktivt bidra till de globala hållbarhetsmålen och en långsiktig hållbar samhällsutveckling så att många människor kan leva ett tryggt och bra liv.