Nyproduktion

Unobo arbetar för att skapa attraktiva, trygga och långsiktigt hållbara lägenheter och bostadsmiljöer och har flera spännande bostadsprojekt under byggnation. Unobo har ett långsiktigt tillväxtmål att produktionsstarta 500 hyreslägenheter om året. Givet det rådande marknadsläget möter vi målet med lite större försiktighet. Detta för att vara en fortsatt stabil och trygg hyresvärd.

Vi har krav på att alla våra nybyggnadsprojekt ska vara miljömärkta enligt Miljöbyggnad Silver eller Svanen. Vi är noga med att leverera projekt som följer den lokala marknadens efterfrågan i form av storlekar, utforming och standard på våra lägenheter. I takt med att efterfrågan på hyresrätter ökar vill vi satsa än mer på att vara den mest attraktiva hyresvärden i våra strategiskt utvalda orter.

Nyproduktioner (2)

Kornknarren

Västerås, Kornknarren

Stenkumlagatan, Fredriksberg

  • Area: 5 600 kvm
  • Inflyttning: 2020
  • Antal lägenheter: 120
Lavinen

Linköping, Lavinen

Ridderstads gata/Söderleden, Berga

  • Area: 9 800 kvm
  • Inflyttning: 2022
  • Antal lägenheter: 182

Miljöbyggnad Silver

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering från Sweden Green Building Council. Genom noggrann kontroll av fastigheter genom sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad arr byggnaden är bra för både människa och miljö.

Med byggnaden certifierade med Miljöbyggnad Silver markerar berörda fastighets bolag tydligt att man är engagerad i miljöfrågor och tänker på dem som ska vistas i byggnaden. Här krävs det mer av byggnaden än bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara av en bättre standard.

Svanenmärkning

Svanen är symbolen för Miljömärkning Sverige. För att en byggnad ska Svanenmärkas ställs krav på bl.a. energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer. Svanenmärkta byggnader har låg energianvändning, uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter, säkrar en god innemiljö och låga växthusgasutsläpp, samt har en kvalitetssäkrad byggprocess