Interior elements

Vår hållbarhetsstrategi

Unobo skall bidra till en långsiktigt hållbar bostads- och hyresrättsmarknad och en god samhällsutveckling i Sverige. Det är vår vision. Som fastighetsägare har vi ett stort ansvar för både människorna i och miljön runt våra fastigheter.

Vi erbjuder hållbara boendemiljöer som har positiv effekt på både sociala och miljömässiga aspekter på de orter där vi är verksamma. Våra boendemiljöer präglas av trivsel och trygghet. Våra fastigheter håller hög miljömässig standard med ständigt minskande klimatpåverkan. Unobo ska vara en pålitlig och stabil hyresvärd för alla som bor i våra bostäder.

För att leva upp till detta ansvar har vi en strategi som är precis så enkel och självklar som den borde vara. Unobo arbetar varje dag med att uppnå miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet genom att aktivt bidra till FN:s globala hållbarhetsmål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där människor ska kunna leva ett tryggt och bra liv.

Våra fokusområden

Hållbara Fastigheter

 • Miljöcertifiering av all nyproduktion
 • Egen energiproduktion genom solceller i nyproduktionsprojekt och ägande i vindkraftpark
 • Genomförande av stora investeringar för energibesparingar
 • Skapa förutsättningar för våra hyresgäster att leva hållbart.
 • Ställa och följa upp krav på våra leverantörer och entreprenörer för att minimera miljöpåverkan

Nöjda och trygga hyresgäster

 • Arbeta för ökad trygghet och ett inkluderande samhälle där alla trivs i sina bostäder.
 • Arbeta med aktiv förvaltning med fokus på trygghet, renhållning och service
 • Fortsätta utveckla den redan goda standarden i vårt fastighetsbestånd till att bli ännu bättre
 • Arbeta förebyggande genom metodik som Huskurage och Grannsamverkan
 • Ha ett nära samarbete med Hyresgästföreningen
 • Identifiera eventuella sociala problem och åtgärda dem tidigt
 • Systematiskt arbete för lokal förbättring där det finns behov för omfattande trygghetsinventeringar, åtgärdsplaner och platssamverkan

Läs mer:

Våra mål

Till 2025 ska vi uppnå:

 • 100% Miljöcertifierad nyproduktion
 • 100% nyproduktionsprojekt med solceller
 • 100% Bra Miljöval-märkt el
 • 84% nöjda och trygga hyresgäster (betyg AktivBo Serviceindex, idag 82,6%)
 • 100% av fastighetsbeståndet skall ha implementerat Huskurage
 • 60% av fastighetsbeståndet skall ha implementerat Grannsamverkan

FN:s Globala hållbarhetsmål

Unobo arbetar för att aktivt bidra till 6 av FN:s 17 globala hållbarhetsmål:

5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald

Årsberättelse 2022

Ta gärna del av vår årsberättelse och läs vidare om vårt hållbarhetsarbete!

Årsberättelse-final-1