Om Unobo

Unobo, grundat av Riksbyggen 2020, är ett nybildat tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på hyresrätter inom tillväxtorter i Sverige. Vi förvaltar knappt 5 700 hyreslägenheter på tolv orter i Sverige. Unobo ägs till 70 procent av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och till 30 procent av Riksbyggen. 

Vision

Unobo skall bidra till en långsiktigt hållbar bostads- och hyresrättsmarknad och en god samhällsutveckling i Sverige. 

Affärsidé

Unobo ska äga, förvalta och utveckla hållbara och trygga hyresrätter i tillväxtorter i Sverige, så att många människor kan leva ett tryggt och bra liv. 

Design element

Värdegrund

Unobos värdegrund beskriver vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. 

  • Värdeskapande: Vi skapar värde för våra ägare, hyresgäster och samhället genom att tillsammans långsiktigt utveckla och förädla våra fastigheter och vårt erbjudande. 
  • Hållbara: Vi tar ansvar samt arbetar långsiktigt för ökad hållbarhet. Vi skall minska vårt miljö- och klimatavtryck samt skapa bättre sociala förutsättningar i våra bostadsområden. 
  • Affärsmässiga: Vi är långsiktiga och driver vår affärsverksamhet med ett helhetsperspektiv och med höga krav på etik. Vi upplevs som trygga, ärliga och respektfulla. I möten och relationer med leverantörer hyresgäster och andra intressenter är vi professionella, tydliga och lyhörda. När vi lovar något så håller vi det. 
  • Nyskapande: Vi är kompetenta, nyfikna och flexibla och testar gärna nya idéer och arbetsmetoder utan att ta onödiga risker. Vi är motiverade, har hög arbetsglädje och tillsammans skapar vi en innovativ arbetsmiljö. 
Vase with decor

 

Unobo i korthet

Huvudkontor: Stockholm
Orter: Trelleborg, Lund, Helsingborg, Höganäs, Stenungsund, Trollhättan, Jönköping, Linköping, Haninge, Östersund, Umeå och Skellefteå.
Antal fastigheter: 98 stycken
Antal lägenheter: cirk5 700 stycken
Total uthyrningsbar areacirka 390 000 kvm
Antal lägenheter i produktion: 302 stycken
Fastighetsvärde: cirka 8,3 miljarder
Ägare: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (70%) och Riksbyggen (30%)