Om Unobo

Unobo är ett fastighetsbolag inriktat på hyresrätter. Vi finns i dag på femton växande orter runt om i Sverige och förvaltar närmare 7 300 hyreslägenheter. Trygga och attraktiva bostäder med nöjda kunder är grunden för vår framgång. Vi mäter och följer upp kundnöjdheten samt utvecklar vår leverans löpande utifrån detta. Unobo grundades och ägs till 30 procent av Riksbyggen, som bistår oss med förvaltning och projektutveckling. Vår huvudägare sedan 2021, som äger 70 procent, är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Vår långsiktiga målsättning är att växa med nyproduktion, men givet rådande marknadsläge så har vi nu valt en försiktigare hållning för kommande projekt. Men, i början av 2023 växte Unobos bestånd med 1 598 lägenheter genom en transaktion där våra båda ägare tillförde sammanlagt 24 fastigheter på 8 orter.

Vision

Unobo skall bidra till en långsiktigt hållbar bostads- och hyresrättsmarknad och en god samhällsutveckling i Sverige. 

Affärsidé

Unobo ska äga, förvalta och utveckla hållbara och trygga hyresrätter i tillväxtorter i Sverige, så att många människor kan leva ett tryggt och bra liv. 

 

Unobo i korthet

Huvudkontor: Stockholm
Orter: Trelleborg, Lund, Helsingborg, Höganäs, Stenungsund, Trollhättan, Kalmar, Jönköping, Linköping, Haninge, Västerås, Nyköping, Östersund, Umeå och Skellefteå.
Antal fastigheter: 121 stycken
Antal lägenheter: cirka 7 300 stycken
Total uthyrningsbar areacirka 495 770 kvm
Totalt fastighetsvärde: 10 505 000 Tkr
Ägare: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (70%) och Riksbyggen (30%)

Design element

Värdegrund

Unobos värdegrund beskriver vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. 

  • Värdeskapande: Vi skapar värde för våra ägare, hyresgäster och samhället genom att tillsammans långsiktigt utveckla och förädla våra fastigheter och vårt erbjudande. 
  • Hållbara: Vi tar ansvar samt arbetar långsiktigt för ökad hållbarhet. Vi skall minska vårt miljö- och klimatavtryck samt skapa bättre sociala förutsättningar i våra bostadsområden. 
  • Affärsmässiga: Vi är långsiktiga och driver vår affärsverksamhet med ett helhetsperspektiv och med höga krav på etik. Vi upplevs som trygga, ärliga och respektfulla. I möten och relationer med leverantörer hyresgäster och andra intressenter är vi professionella, tydliga och lyhörda. När vi lovar något så håller vi det. 
  • Nyskapande: Vi är kompetenta, nyfikna och flexibla och testar gärna nya idéer och arbetsmetoder utan att ta onödiga risker. Vi är motiverade, har hög arbetsglädje och tillsammans skapar vi en innovativ arbetsmiljö.