Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Unobos offensiva tillväxtplaner kommer emellertid att snabbt förändra beståndets sammansättning. Bara under 2021 tillkom 671 nyproducerade lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter.

Fastigheter i Linköping (10)

Lavinen 5

Linköping, Lavinen 5

Söderleden 39A-E, Ridderstadsgatan 20,22,24,26

 • Antal lägenheter: 182
 • Area: 9 784 kvm
 • Byggår: 2022
Luftpumpen 1

Linköping, Luftpumpen 1

Konstruktörsgatan 22-70

 • Antal lägenheter: 273
 • Area: 16 942 kvm
 • Byggår: 1967
Lägerhyddan 2

Linköping, Lägerhyddan 2

Konstruktörsgatan 72-102

 • Antal lägenheter: 156
 • Area: 10 860 kvm
 • Byggår: 1967
Räknestickan 1

Linköping, Räknestickan 1

Ekholmsvägen 94-106

 • Antal lägenheter: 66
 • Area: 7 933 kvm
 • Byggår: 1983
Riskornet 1

Linköping, Riskornet 1

Ekholmens Centrum 1A-5, Ekholmsvägen 2A-8C

 • Antal lägenheter: 116
 • Area: 7 074 kvm
 • Byggår: 1970
Risgrynet 2

Linköping, Risgrynet 2

Ekholmsvägen 10A-18C

 • Antal lägenheter: 84
 • Area: 5 704 kvm
 • Byggår: 1970
Risgrynet 1

Linköping, Risgrynet 1

Ekholmsvägen 20A-30C

 • Antal lägenheter: 93
 • Area: 6 388 kvm
 • Byggår: 1970
Riket 3,4,8,9 och 15

Linköping, Riket 3,4,8,9 och 15

Järdalavägen 28-58

 • Antal lägenheter: 360
 • Area: 27 688 kvm
 • Byggår: 1968