Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Unobos offensiva tillväxtplaner kommer emellertid att snabbt förändra beståndets sammansättning. Bara under 2021 tillkom 671 nyproducerade lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter.

Fastigheter i Östersund (23)

Traktören 8

Östersund, Traktören 8

Kyrkgatan 44,46, Prästgatan 23, Samuel Permans gata 8, Törnstens Gränd 17

 • Antal lägenheter: 73
 • Area: 5 526 kvm
 • Byggår: 1972
Hästhandlaren 6

Östersund, Hästhandlaren 6

Färjemansgatan 18A-20B (jämna), Kyrkgatan 33, Residensgränd 17

 • Antal lägenheter: 55
 • Area: 3 825 kvm
 • Byggår: 1969
Nordsvensken 1

Östersund, Nordsvensken 1

Havrevägen 36-158

 • Antal lägenheter: 66
 • Area: 6 779 kvm
 • Byggår: 1991
Pantbanken 7

Östersund, Pantbanken 7

Storgatan 41

 • Antal lägenheter: 8
 • Area: 1 282 kvm
 • Byggår: 1930
Verkstaden 4

Östersund, Verkstaden 4

Kyrkgatan 80A-B/Brunnsgränd 11A

 • Antal lägenheter: 29
 • Area: 1 935 kvm
 • Byggår: 1929
Ängsbetet 4

Östersund, Ängsbetet 4

Skördevägen 1—44

 • Antal lägenheter: 32
 • Area: 3 600 kvm
 • Byggår: 1992
Varmblodet 1

Östersund, Varmblodet 1

Havrevägen 9—43

 • Antal lägenheter: 72
 • Area: 6 036 kvm
 • Byggår: 1991
Strömmingen 7

Östersund, Strömmingen 7

Rådhusgatan 105—107

 • Antal lägenheter: 12
 • Area: 1 007 kvm
 • Byggår: 1952