Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Under 2021 tillkom 671 lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Fastigheter i Helsingborg (7)

Trumslagarpojken 2, Cymbalen 1

Helsingborg, Trumslagarpojken 2, Cymbalen 1

Regementsvägen

 • Antal lägenheter: 111
 • Area: 6 710 kvm
 • Byggår: 2021
Guldgubben 1

Helsingborg, Guldgubben 1

Kronovallsgatan

 • Antal lägenheter: 95
 • Area: 4 846 kvm
 • Byggår: 2020
Elof 1

Helsingborg, Elof 1

Annerovägen 28A- 50B

 • Antal lägenheter: 136
 • Area: 10 126 kvm
 • Byggår: 1973
Elias 1

Helsingborg, Elias 1

Annerovägen 2A-26C

 • Antal lägenheter: 169
 • Area: 11 586 kvm
 • Byggår: 1973
Edvin 2

Helsingborg, Edvin 2

Annerovägen 1A-21C

 • Antal lägenheter: 142
 • Area: 10 408 kvm
 • Byggår: 1973
Edvard 1

Helsingborg, Edvard 1

Annerovägen 1-50

 • Antal lägenheter: 135
 • Area: 9 558 kvm
 • Byggår: 1973
Spårvagnen 1

Helsingborg, Spårvagnen 1

Pollettgatan 8 och 10

 • Antal lägenheter: 188
 • Area: 11 943 kvm
 • Byggår: 2021