Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder.

I mars 2023 utökades Unobos bestånd med 1598 lägenheter. Det sammantagna beståndet bestod vid början av 2023 av närmre 7 300 hyreslägenheter med totalt 495 770 kvadratmeter bostads- och lokalarea på 15 växande orter i Sverige – Skellefteå, Umeå, Östersund, Haninge, Nyköping, Västerås, Linköping, Jönköping, Kalmar, Trollhättan, Stenungsund, Höganäs, Helsingborg, Lund och Trelleborg. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi idag valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Fastigheter i Höganäs (2)

Släggan 1

Höganäs, Släggan 1

Långgatan 47A-B, Stallgatan 5,8 och Vattugatan 5,14

  • Antal lägenheter: 129
  • Area: 6 844 kvm
  • Byggår: 2011/2021
Höganäs 38:47

Höganäs, Höganäs 38:47

Maskingatan 4, Kolgatan 12 och Vattugatan 3

  • Antal lägenheter: 67
  • Area: 5 290 kvm
  • Byggår: 1993