Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder.

I mars 2023 utökades Unobos bestånd med 1598 lägenheter. Det sammantagna beståndet bestod vid början av 2023 av närmre 7 300 hyreslägenheter med totalt 495 770 kvadratmeter bostads- och lokalarea på 15 växande orter i Sverige – Skellefteå, Umeå, Östersund, Haninge, Nyköping, Västerås, Linköping, Jönköping, Kalmar, Trollhättan, Stenungsund, Höganäs, Helsingborg, Lund och Trelleborg. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi idag valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Fastigheter i Skellefteå (5)

Hedensbyn 25:50

Skellefteå, Hedensbyn 25:50

Lyckogränd 1-383 (udda) och 2-52 (jämna), Familjegränd 1-6,8, Löftesgränd 25-91 (udda), Stackgatan 2-22 (jämna), 11,13,15,17

 • Antal lägenheter: 729
 • Area: 55 807 kvm
 • Byggår: 1988-1992
Dagsmejan 1

Skellefteå, Dagsmejan 1

Takdroppsgatan 46-122

 • Antal lägenheter: 38
 • Area: 3 638 kvm
 • Byggår: 1987
Storkåge 21:19

Skellefteå, Storkåge 21:19

Brännsvedjevägen 64-184 och Byalagsgatan 35-119

 • Antal lägenheter: 99
 • Area: 7272 kvm
 • Byggår: 1980
Orkestern 6

Skellefteå, Orkestern 6

Orkestervägen 2-22, 68-88 och Dirigentvägen 2-18

 • Antal lägenheter: 204
 • Area: 13 024 kvm
 • Byggår: 1970
Motvikten 1

Skellefteå, Motvikten 1

Uppfinnarvägen 2-48

 • Antal lägenheter: 238
 • Area: 16 435 kvm
 • Byggår: 1992