Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Under 2021 tillkom 671 lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Fastigheter i Skellefteå (3)

Storkåge 21:19

Skellefteå, Storkåge 21:19

Brännsvedjevägen 64-184 och Byalagsgatan 35-119

  • Antal lägenheter: 99
  • Area: 7272 kvm
  • Byggår: 1980
Orkestern 6

Skellefteå, Orkestern 6

Orkestervägen 2-22, 68-88 och Dirigentvägen 2-18

  • Antal lägenheter: 204
  • Area: 13 024 kvm
  • Byggår: 1970
Motvikten 1

Skellefteå, Motvikten 1

Uppfinnarvägen 2-48

  • Antal lägenheter: 238
  • Area: 16 435 kvm
  • Byggår: 1992