Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Under 2021 tillkom 671 lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Fastigheter i Trollhättan (2)

Silvaäpplet 6

Trollhättan, Silvaäpplet 6

Gravensteinervägen

  • Antal lägenheter: 48
  • Area: 2 360 kvm
  • Byggår : 2020
Ananasäpplet 8

Trollhättan, Ananasäpplet 8

Gravensteinervägen

  • Antal lägenheter: 36
  • Area: 1 853 kvm
  • Byggår : 2020