Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder.

I mars 2023 utökades Unobos bestånd med 1598 lägenheter. Det sammantagna beståndet bestod vid början av 2023 av närmre 7 300 hyreslägenheter med totalt 495 770 kvadratmeter bostads- och lokalarea på 15 växande orter i Sverige – Skellefteå, Umeå, Östersund, Haninge, Nyköping, Västerås, Linköping, Jönköping, Kalmar, Trollhättan, Stenungsund, Höganäs, Helsingborg, Lund och Trelleborg. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi idag valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Fastigheter i Jönköping (11)

Runstaven 1 och 2

Jönköping, Runstaven 1 och 2

Dalviksringen 5-63

  • Antal lägenheter: 159
  • Area: 11 691 kvm
  • Byggår: 1967
Ramsjö 6

Jönköping, Ramsjö 6

Sannelundsgatan 3-5

  • Antal lägenheter: 8
  • Area: 612 kvm
  • Byggår: 1992
Fänriken 13

Jönköping, Fänriken 13

Bomgatan/Kilallén

  • Antal lägenheter: 45
  • Area: 3 285 kvm
  • Byggår: 1950