Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder.

I mars 2023 utökades Unobos bestånd med 1598 lägenheter. Det sammantagna beståndet bestod vid början av 2023 av närmre 7 300 hyreslägenheter med totalt 495 770 kvadratmeter bostads- och lokalarea på 15 växande orter i Sverige – Skellefteå, Umeå, Östersund, Haninge, Nyköping, Västerås, Linköping, Jönköping, Kalmar, Trollhättan, Stenungsund, Höganäs, Helsingborg, Lund och Trelleborg. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi idag valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Fastigheter i Östersund (23)

Strömmingen 6

Östersund, Strömmingen 6

Rådhusgatan 105—107

 • Antal lägenheter: 12
 • Area: 948 kvm
 • Byggår: 1948
Slåtterängen 7

Östersund, Slåtterängen 7

Nekvägen 2-92/Skylvägen 5-59

 • Antal lägenheter: 73
 • Area: 5 727 kvm
 • Byggår: 1992
Rönnen 12

Östersund, Rönnen 12

Allégatan 35

 • Antal lägenheter: 12
 • Area: 1 087 kvm
 • Byggår: 1993
Rönnen 2

Östersund, Rönnen 2

Övre Katrinelundsvägen 12

 • Antal lägenheter: 10
 • Area: 476 kvm
 • Byggår: 1945
Rönnen 10

Östersund, Rönnen 10

Övre Vattugatan

 • Antal lägenheter: 15
 • Area: 886 kvm
 • Byggår: 1941
Rönnen 1

Östersund, Rönnen 1

Allégatan 33

 • Antal lägenheter: 9
 • Area: 642 kvm
 • Byggår: 1929
Riksbanken 6

Östersund, Riksbanken 6

Köpmangatan 51 A, C

 • Antal lägenheter: 23
 • Area: 1 565 kvm
 • Byggår: 1992
Parketten 6

Östersund, Parketten 6

Skogvaktarvägen 1-139

 • Antal lägenheter: 68
 • Area: 5 331 kvm
 • Byggår: 1989