Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vi har som mål att växa kontinuerligt och tillträda 500 lägenheter årligen.

Unobos bestånd bestod vid utgången av 2021 av 5 694 lägenheter med totalt 374 168 kvadratmeter bostadsyta på 13 växande orter i Sverige. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. Under 2021 tillkom 671 lägenheter och cirka 43 000 kvadratmeter boyta, en ökning med drygt 13 procent mätt i antal lägenheter. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Fastigheter i Östersund (21)

Rönnen 12

Östersund, Rönnen 12

Allégatan 35

 • Antal lägenheter: 12
 • Area: 1 087 kvm
 • Byggår: 1993
Rönnen 2

Östersund, Rönnen 2

Övre Katrinelundsvägen 12

 • Antal lägenheter: 10
 • Area: 476 kvm
 • Byggår: 1945
Rönnen 10

Östersund, Rönnen 10

Övre Vattugatan

 • Antal lägenheter: 15
 • Area: 886 kvm
 • Byggår: 1941
Rönnen 1

Östersund, Rönnen 1

Allégatan 33

 • Antal lägenheter: 9
 • Area: 642 kvm
 • Byggår: 1929
Riksbanken 6

Östersund, Riksbanken 6

Köpmangatan 51 A, C

 • Antal lägenheter: 23
 • Area: 1 565 kvm
 • Byggår: 1992
Parketten 6

Östersund, Parketten 6

Skogvaktarvägen 1-139

 • Antal lägenheter: 68
 • Area: 5 331 kvm
 • Byggår: 1989
Pantbanken 6

Östersund, Pantbanken 6

Storgatan 43

 • Byggår: 1945
 • Anta lägenheter: 5
 • Area: 1 562 kvm
Mörten 7, 14

Östersund, Mörten 7, 14

Ringvägen 9-13

 • Antal lägenheter: 32
 • Area: 2 135 kvm
 • Byggår: 1983