Våra fastigheter

Unobo är en aktiv fastighetsförvaltare som bidrar till nöjda och trygga hyresgäster och en hållbar samhällsutveckling i Sverige – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder.

I mars 2023 utökades Unobos bestånd med 1598 lägenheter. Det sammantagna beståndet bestod vid början av 2023 av närmre 7 300 hyreslägenheter med totalt 495 770 kvadratmeter bostads- och lokalarea på 15 växande orter i Sverige – Skellefteå, Umeå, Östersund, Haninge, Nyköping, Västerås, Linköping, Jönköping, Kalmar, Trollhättan, Stenungsund, Höganäs, Helsingborg, Lund och Trelleborg. Beståndet utgörs till drygt hälften av lägenheter från miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet och drygt var tredje lägenhet är byggd på 1980- och 1990-talet. I nära framtid och givet det rådande marknadsläget har vi idag valt att lägga än mer fokus på de lägenheter vi förvaltar i nuläget.

Alla fastigheter (94)

Värdshuset 1-3

Jönköping, Värdshuset 1-3

Murgrönsgatan 1-69

 • Antal lägenheter: 216
 • Area: 13 761 kvm
 • Byggår: 1964
Vinrankan 1

Jönköping, Vinrankan 1

Kjellbergsgatan 2-12

 • Antal lägenheter: 99
 • Area: 6 141 kvm
 • Byggår: 1949
Vandringsmannen 1 och 2

Jönköping, Vandringsmannen 1 och 2

Ekhagsringen 14-38

 • Antal lägenheter: 250
 • Area: 14 244 kvm
 • Byggår: 1961
Rågen 1

Jönköping, Rågen 1

Dalviksringen 2-8

 • Antal lägenheter: 90
 • Area: 5 587 kvm
 • Byggår: 1965
Runstaven 1 och 2

Jönköping, Runstaven 1 och 2

Dalviksringen 5-63

 • Antal lägenheter: 159
 • Area: 11 691 kvm
 • Byggår: 1967
Ramsjö 6

Jönköping, Ramsjö 6

Sannelundsgatan 3-5

 • Antal lägenheter: 8
 • Area: 612 kvm
 • Byggår: 1992
Fänriken 13

Jönköping, Fänriken 13

Bomgatan/Kilallén

 • Antal lägenheter: 45
 • Area: 3 285 kvm
 • Byggår: 1950
Släggan 1

Höganäs, Släggan 1

Långgatan 47A-B, Stallgatan 5,8 och Vattugatan 5,14

 • Antal lägenheter: 129
 • Area: 6 844 kvm
 • Byggår: 2011/2021