Nyheter

4 november 2022

Unobo lanserar en boendeapp!

Som hyresgäst i en av våra fastigheter har du tillgång till vår boendeapp. Vi ber dig som hyresgäst i Unobos hyreslägenheter att ladda ner appen direkt för att kunna ta del av viktig information och ta del av flertalet tjänster. På så vis hoppas vi kunna underlätta din vardag och ge dig en så bra boendeupplevelse som möjligt!

Ladda ner appen här eller sök på ”Boendeappen Avy” i din appbutik

Appen är fylld av flera olika funktioner och används främst för att vi ska kunna kommunicera med varandra, men även för att du ska kunna ta kontakt med andra i huset. I appen kan du till exempel hitta viktig information om ditt hem, skapa kontakt med och lära känna dina grannar, samt skicka in och hantera felanmälningar.

I appen hittar du:

  • Viktig information från din hyresvärd Unobo
  • Funktioner för att kunna göra felanmälningar
  • Tjänster och service kopplat till ditt hem
  • Digitala boendepärm med samlad information om din fastighet
  • Forum där du kan ta kontakt med dina grannar

Dessutom kommer du snart att kunna ta emot dina hyresavier digitalt och betala enkelt i appen.

Om du vill göra en felanmälan utanför appen eller har brådskande frågor kan du naturligtvis fortfarande kontakta Unobos fastighetsförvaltare Riksbyggen på telefonnummer 0771-860 860.

1 november 2021

Unobo tillträder 326 nyproducerade lägenheter i Nyköping och Helsingborg 

Unobo har tillträtt två bostadsfastigheter med sammanlagt 326 hyreslägenheter som nyproducerats av Riksbyggen. De två fastigheterna är kvarteret Ugglan i Nyköping med 138 lägenheter och Sundsutsikten i Helsingborg med 188 lägenheter.  

Unobos förvärv har avtalats tidigare under året och ytterligare två fastigheter i Västerås och Linköping kommer att tillträdas 2022. Unobos och Riksbyggens samarbete har målsättningen att omfatta 500 nyproducerade lägenheter per år. 

Genom förvärven omfattar Unobos portfölj totalt 5 694 lägenheter. Den redan stora portföljen i Helsingborg består nu av 976 lägenheter och Unobo etablerar sig i Nyköping som ny verksamhetsort.

 29 oktober 2021

Unobo är nu associerad medlem i Sveriges Allmännytta 

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för 316 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som tillsammans förvaltar mer än 920 000 lägenheter. 

 – Unobo är varmt välkomna och jag är glad att vi knyter ytterligare ett privat företag  till oss. Tillsammans kan allmännyttiga och privata bolag stärka hyresrätten långsiktigt, ta ett aktivt samhällsansvar och utveckla hållbara och prisvärda bostäder för alla, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta. 

 – Unobo ska bidra till en långsiktigt hållbar bostads- och hyresmarknad och en god samhällsutveckling i Sverige. Genom att bli associerad medlem i Sveriges Allmännytta deklarerar vi för omvärlden att vi tar förverkligandet av vår vision med stort allvar. Vi får också nytta av medlemskapet i det dagliga arbetet inom flera för oss väsentliga områden, säger Carl-Johan Hansson, vd för Unobo. 

 För mer information kontakta:

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, 08–406 55 17 

Carl-Johan Hansson, vd Unobo, 070–217 47 21, carl-johan.hansson@unobo.se 

Ulrika Lamberth, pressansvarig Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

1 oktober 2021

Unobo är nu ett dotterbolag till SBB

Unobo är fr o m idag ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB).  SBBs ägarandel är 70% och Riksbyggen kvarstår med ett ägande på 30%.

Vi är stolta över att vara ett dotterbolag till SBB och tar med oss ett starkt arv från Riksbyggen. Våra ägares finansiella styrka, goda kompetens och starka värderingar ger oss i Unobo förutsättningar för att växa och utvecklas vidare.

Unobos fastighetsbestånd består idag av 5 360 lägenheter på 12 attraktiva orter. Genom ett samarbete med Riksbyggen så kommer beståndet att växa med cirka 2 000 nyproducerade lägenheter de närmaste åren.  Genom omfattande investeringar i det befintliga beståndet skall detta utvecklas för att höja standard och förbättra energieffektivitet.

Unobos styrelse:

Johan Lindholm,  styrelseordf (styrelseordf i Riksbyggen och Sv Byggnadsarbetarförbundet)

Krister Karlsson (vVd SBB)

Oscar Lekander (affärsutvecklingschef SBB)

Eva Swartz-Grimaldi (styrelseledamot SBB)

Mårten Lilja (vVD Riksbyggen)

För mer information kontakta:

Carl-Johan Hansson, VD

Tel: 070-217 47 21, carl-johan.hansson@unobo.se

Pressmeddelande 2021-09-06

Martin Kjellström blir Asset Manager på Unobo
Unobo har rekryterat Martin Kjellström som Asset Manager. Martin
kommer närmast från Barings och han tillträdde sin nya tjänst den 1
september.

– Det ska bli otroligt spännande att vara med på starten på Unobos resa.
Det finns redan en stabil grund med ett fint förvaltningsbestånd från
Riksbyggen och många intressanta nyproduktionsprojekt finns i pipeline,
säger Martin Kjellström.

Martin har mer än 20 års erfarenhet från branschen och han varit
portföljansvarig på Barings under tio år.
– Med SBB och Riksbyggen som långsiktiga och starka ägare, ett strategiskt
samarbete med Riksbyggen och en kompetent organisation så kommer vi att
kunna realisera vår goda utvecklingspotential de närmaste åren, säger,
Carl-Johan Hansson, vd på Unobo.

Riksbyggen har överfört sina bostadsfastigheter till Unobo AB för att frigöra
kapital och kunna öka produktionen av bostäder med cirka 20 procent över
tid. Från och med den 1 oktober kommer SBB att vara ny huvudägare i
Unobo. SBBs ägarandel kommer att vara 70 procent och Riksbyggens 30
procent.

Unobo har skapat en organisation för tillgångsförvaltning som skall realisera
en planerad utvecklingen av det befintliga beståndet samt tillväxt genom
investeringar i nyproduktion.

För mer information:
Carl-Johan Hansson, vd Unobo, 070-217 4721
Carl-Johan.Hansson@unobo.se

30 juni 2021

Riksbyggen säljer 70 procent av Unobo till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB köper 70 procent av Riksbyggens dotterbolag

Unobo för ett underliggande fastighetsvärde om cirka 6 900 mkr. Unobo har ett
bostadsbestånd som omfattar 5 368 lägenheter. Riksbyggen stannar kvar som en långsiktig
ägare med en andel på 30 procent av Unobo. Försäljningen görs för att Riksbyggen vill
frigöra kapital för att öka sin nyproduktion av bostäder.

– Vi är mycket glada över att affären är klar och Riksbyggen följer nu sin plan att öka
produktionen av nya bostäder med omkring 20 procent på några års sikt. Det behöver
byggas fler bostäder i Sverige än vad som görs idag och Riksbyggen vill bidra genom en ökad
byggtakt och där hållbarhet finns med i alla led, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Det aktuella befintliga fastighetsbeståndet i Unobo omfattar ca 5 368 lägenheter i Linköping,
Jönköping, Trelleborg, Helsingborg, Höganäs, Östersund, Skellefteå och Umeå. Utöver detta
ingår 628 lägenheter i pågående nyproduktionsprojekt samt omfattande framtida
investeringsmöjligheter i både det befintliga beståndet och planerad nyproduktion.

– Vi ser väldigt mycket fram emot ett långsiktigt samarbete med Riksbyggen där Riksbyggens
starka utvecklingskompetens och goda relationer med kommunerna kommer att borga för
att Unobo blir en av de ledande bostadsaktörerna i Sverige, säger Ilija Batljan, VD och
grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Målsättningen från Riksbyggens sida har varit att hitta köpare som delar Riksbyggens
värderingar om långsiktighet och hållbarhet.

– Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kompletterar Riksbyggen på ett bra sätt och
tillsammans med Riksbyggen kommer de att utgöra en trygg och stabil ägarkonstellation i
Unobo, säger Johanna Frelin.

Över tid finns en ambition att utöka ägarspridningen till att även omfatta institutionella
investerare.

Unobo bildades vid årsskiftet 2020/21 och i samband med det överfördes Riksbyggens
hyresfastigheter till bolaget. Ett affärsmässigt samarbete har etablerats med Riksbyggen som
förvaltare av fastigheterna. Därutöver kommer Unobo erbjudas att investera i de hyresrätter
som Riksbyggen projektutvecklar.

Vd för Unobo AB är Carl-Johan Hansson. Namnet Unobo är hämtat från Riksbyggens första
chef – arkitekten, formgivaren och stadsplaneraren Uno Åhrén.

Vid årsskiftet hade Riksbyggen 4 092 bostäder i pågående produktion, både hyres- och
bostadsrätter samt kooperativa hyresrätter för äldre.

KPMG och DLA Piper har agerat rådgivare till Riksbyggen i samband med bildandet och
ägarspridningen av Unobo.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66